2567 ระบบสมัครเรียน 2567

admission.academic.uru.ac.th
รอบที่ รอบการสมัครเรียน สถานะ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
1 รอบที่ 1 (Portfolio) - -
2 รอบที่ 2 (Portfolio) - -
3 รอบที่ 3 (Portfolio) เปิด 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 19 เมษายน 2567
4 Walk-in (Portfolio) - -

หมายเหตุ ช่วง "วันที่รับสมัครเรียน" อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์