ประกาศผ่อนผันทหาร


ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.

1
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567)
2567
2
- บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2566
2566
3
- บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2566
2566
4
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2566 (วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566)
2566
5
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
2566
6
- ประกาศ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการปีการศึกษา 2565
2565
7
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3-20 มกราคม 2566)
2565
8
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2565 (วันที่ 10 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565)
2565
9
- บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
2564
10
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 - 31 มกราคม 2565)
2564
11
- บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2564
2564
12
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2564 (วันที่ 10 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564)
2564
13
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 - 20 มกราคม 2564)
2563
14
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)
2563
15
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2-31 มกราคม 2563)
2562
16
- ประกาศฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2-31 มกราคม 2563)
2562
17
- ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2562
2562
18
- ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
2561
19
- ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
2561
20
- ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
2560
21
- ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
2560
22
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2560
2560
23
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 (9ม.ค.-10ก.พ.2560)
2559
24
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (14พ.ย.-16ธ.ค.2559)
2559
25
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (1ก.ย.-31ต.ค.2559)
2559
26
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 (5ม.ค.-15ก.พ.2559)
2558
27
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (1ก.ย.-31ต.ค.2558)
2558
28
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (15พ.ย.-20ธ.ค.2558)
2558
29
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558
2558

ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.