ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เข้าใช้งานด้วย รหัสบัตรประชาชน และรหัสผ่านเดียวกับระบบรับสมัครเรียน

รหัสบัตรประชาชน
รหัสผ่าน