# ชื่อเรื่อง
1
Chinese Camp 2017 วิทยาลัยนานาชาติ บริการวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่ายจ.อุตรดิตถ์
2
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรนศ.วิทยาลัยนานาชาติและสโมสรนศ.คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3
Spirit Cheer วิทยาลัยนานาชาติ 2015 กีฬาหางนกยูงเกมส์
4
สปิริตเชียร์ วิทยาลัยนานาชาติ 2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กีฬาหางนกยูงเกมส์
5
กีฬานานาชาตินักศึกษานานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตองกงเกมส์ วิทยาลัยนานาชาติ
6
แนะนำโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ
7
แนะนำโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย:ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ โดยนักศึกษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ
8
กิจกรรมไหว้พระจันทร์ 2560 วิทยาลัยนานาชาติ