• กิจกรรมพี่พบน้องสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อบรมเข้ม ผลิตรายการโทรทัศน์
  • การผลิตรายการโทรทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • Photo Trip วิชาถ่ายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์