• ค่ายภาษาจีนหรรษา จ.น่าน
  • กิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2560
  • กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2558
  • 汉语水平考试 การสอบhsk ปี 2017ของปี 2
  • การอบรม 培训 ปี 2017
  • 春节表演 การแสดงเทศกาลวันตรุษจีน
  • 2017 泰北八所皇家大学汉语技能比赛 การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูราชภัฏภาคเหนือ ปี 2017
  • 中秋表演 การแสดงในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์2016
  • การทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Dianxi Science and Technology Normal University
  • โครงการจัดการเรียนการสอนและศึกษาวัฒนธรรม ไทย - จีน