• สาขาวิชาพลศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ"แบ่งปันรอยยิ้ม"
  • ค่ายพลศึกษาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา
  • โครงการ "Aerobic Exercise ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
  • ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด