• โครงการอบรมเสริมความรู้และศึกษาดูงาน(ครูต้นแบบ)
  • ศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ โครงการชั่งหัวมัน และโครงการแหลมผักเบี้ย
  • อบรมการสอนครูอุตสหกรรมศิลป์
  • การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม หลักสูตร ของใช้ ของที่ระลึก/ผ้า
  • ศึกษาดูงานโรงงานเซรามิค จังหวัดลำปาง
  • กิจกรรมวันเด็ก นักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ร่วมออกบู๊ชจัดกิจกรรม
  • โครงการสองล้อเพื่อน้องได้ปั่นสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง