• โครงการทัศนศึกษาสู่การศึกษาการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • ภาพความประทับใจซ้อมรับปริญญาบัตรและพิธีพระราชทานปริญญาบัตริ
  • โครงการกรุงเทพศึกษาและทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำริ และโบราณสถาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  • โครงการสุขสันต์วันปลดโบว์ป้าย เตรียมความพร้อมสู่รุ่นพี่ปี ๒