• การศึกษาดูงานของ นศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอย
  • bizcom ออกค่ายจิตอาสา สร้างของเล่นให้น้อง
  • การอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe illustrator cs6
  • ค่าย bizcom จิตอาสาสร้างฝาย
  • งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ
  • โครงการรับน้องมหัศจรรย์สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560