• กิจกรรม เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2560
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาจีนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนานาชาติ
  • ค่ายภาษาจีน พี่สอนน้องสู่อาเซียน วิทยาลัยนานาชาติ
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง