• เครื่องดนตรีวง symphonic band มูลค่า 5 ล้านบาท
 • เปิดโลกวิชาการ
 • เมืองสามวัฒนธรรมรวมใจ
 • วงขับร้องประสานเสียง
 • บรรยากาศงานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
 • วง symphony orcrestra
 • โครงการประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง” URU MUSIC AWARD ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๒
 • บรรยากาศการบันทึกเสียงในห้องอัดเสียง
 • นำเสนอผลงานทางดนตรี (แสดงทักษะวิชาชีพ Recital )
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล
 • กิจกรรการซ้อมวงเป็นประจำ
 • แสดงงานหอการค้าสานสุข