• ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “สู่อ้อมอกสังคมศาสตร์”
  • ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นฯ (ระยอง-จันทบุรี )
  • ประมวลภาพกิจกรรมของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น