• สาธิตอาหารไทยให้นักศึกษาต่างชาติ
 • สอนอาหารไทยให้นักศึกษาชาวจีน
 • กิจกรรมเสริมบุคลิกภาพรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • กิจกรรมฝึกประการธุรกิจร้านอาหารจำลอง
 • กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาอาหารท้องถิ่น
 • กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
 • กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • สอนชาวต่างชาติทำอาหารไทย
 • การแข่งขันประกอบอาหาร TJCC
 • แข่งขันทำอาหาร TJCC
 • ศึกษาดูงาน การจัดการวัตถุดิบและต้นทุน
 • เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาเพื่อการบริการอาหารฯ