• นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นำงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ Research to Market (R2M) ผ่านเข้ารอบ
  • นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League 2017
  • งานไอที สายงานนี้มีดีอย่างไร ทำไมจึงหางาน IT
  • 10 สายงานของเด็กจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด งานทางด้านไอทีอยู่อันดับที่ 3