• กิจกรรมรับน้องใหม่สาขา ปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมทำบุญและไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2560
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในศตวรรษที่ 21
  • โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย “มวยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560”
  • โครงการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ทีมเวชศาสตร์การกีฬาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการบาดเจ็บทางการกีฬาให้แก่นักฟุตบอล สโมสรฟุตบอลอุตรดิตถ์ เอฟซี (Uttaradit FC)
  • ทีมเวชศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
  • การอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล