ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตการตลาดทุกท่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560
Back to เมนูภาพกิจกรรม