โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์

น้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ถือว่าเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ให้แก่นักศึกษาใหม่
Back to เมนูภาพกิจกรรม