อ.ดร.ศรวัสย์ สมสวัสดิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3564903
สัมมนาทางการจัดการ
Sect. 01

N132

3541101
หลักการตลาด
Sect. 04

N133

Tue3563117
การจัดการสินค้าคงคลัง
Sect. 02

MT02

Wed
Thu3562310
การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
Sect. 07

N131

Fri3562310
การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
Sect. 05

N131

3563117
การจัดการสินค้าคงคลัง
Sect. 01

MT02

Sat
Sun3562310
การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
Sect. 08

N131

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650185011 (การจัดการ) 3564903 สัมมนาทางการจัดการ 01 N132
2 Mon (1-3) 660485012 (การจัดการ) 3541101 หลักการตลาด 05 N133
3 Mon (10-12) 660485011 (การจัดการ) 3541101 หลักการตลาด 04 N133
4 Tue (1-3) 640485012 (การจัดการ) 3563117 การจัดการสินค้าคงคลัง 02 MT02
5 Thu (10-12) 650485012 (การจัดการ) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 07 N131
6 Fri (1-3) 650485011 (การจัดการ) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 05 N131
7 Fri (9-11) 640485011 (การจัดการ) 3563117 การจัดการสินค้าคงคลัง 01 MT02
8 Sun (5-7) 662185011 (การจัดการ) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 08 N131