อ.ดร.สุรศักดิ์ เขตชัยภูมิ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4173204
ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตซอล
Sect. 01

สนาม

4173204
ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตซอล
Sect. 02

สนาม

Tue4173207
ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ
Sect. 02

โรงยิม

4173207
ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ
Sect. 01

โรงยิม

4172201
สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
Sect. 01

A405

Wed4172201
สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
Sect. 02

IC302

Thu4172409
ทักษะและการจัดการเรียนรู้แบดมินตัน
Sect. 01

สนามแบด

4172409
ทักษะและการจัดการเรียนรู้แบดมินตัน
Sect. 02

สนามแบด

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640310802 (พลศึกษา) 4173204 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตซอล 01 สนาม
2 Mon (6-8) 640310801 (พลศึกษา) 4173204 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตซอล 02 สนาม
3 Tue (1-3) 650310802 (พลศึกษา) 4173207 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ 02 โรงยิม
4 Tue (6-8) 650310801 (พลศึกษา) 4173207 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ 01 โรงยิม
5 Tue (9-11) 650310801 (พลศึกษา) 4172201 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา 01 A405
6 Wed (1-3) 650310802 (พลศึกษา) 4172201 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา 02 IC302
7 Thu (1-3) 640310802 (พลศึกษา) 4172409 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แบดมินตัน 01 สนามแบด
8 Thu (6-8) 640310801 (พลศึกษา) 4172409 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แบดมินตัน 02 สนามแบด