อ.Cui Yanyan
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1573104
ภาษาจีนระดับกลาง
Sect. 01

IC302

1573603
หลักภาษาจีน
Sect. 01

IC302

Tue1572101
ภาษาจีนประยุกต์
Sect. 01

EN103

Wed
Thu1574702
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Sect. 01

IC302

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 01 IC302
2 Mon (5-7) 640476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1573603 หลักภาษาจีน 01 IC302
3 Tue (1-3) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1572101 ภาษาจีนประยุกต์ 01 EN103
4 Thu (1-3) 640476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 01 IC302