อ.วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1563702
การนำเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ
Sect. 01

723

Tue3563301
การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น
Sect. 01

723

1563801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Sect. 01

723

Wed
Thu1561101
ภาษาญี่ปุ่น 1
Sect. 01

724

1564901
การวิจัยทางภาษาญี่ปุ่น
Sect. 01

724

Fri1563301
การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Sect. 01

724

1562302
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
Sect. 01

724

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563702 การนำเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ 01 723
2 Tue (1-3) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 3563301 การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น 01 723
3 Tue (6-7) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 01 723
4 Thu (5-7) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1561101 ภาษาญี่ปุ่น 1 01 724
5 Thu (5-7) 660441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1561101 ภาษาญี่ปุ่น 1 02 724
6 Thu (8-11) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1564901 การวิจัยทางภาษาญี่ปุ่น 01 ( TEACHER_2 ) 724
7 Fri (1-3) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563301 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 01 724
8 Fri (5-7) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1562302 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 01 724