อ.ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4092601
พีชคณิตเชิงเส้น
Sect. 02

STA205

4092601
พีชคณิตเชิงเส้น
Sect. 03

STA204

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 650310402 (คณิตศาสตร์) 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 02 STA205
2 Tue (1-3) 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 01 STA205
3 Tue (5-7) 650310401 (คณิตศาสตร์) 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 03 STA204