อ.ดร.ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4083101
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sect. 01

PE202

Wed
Thu4082201
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
Sect. 01

PE202

Fri4083111
การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sect. 01

PE202

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-8) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083101 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 01 PE202
2 Thu (1-4) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4082201 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 01 PE202
3 Fri (1-3) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083111 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 01 PE202