อ.นัฐพงษ์ เนินชัด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5573204
เทคโนโลยีซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
Sect. 01

EN103

Tue5572102
เขียนแบบไฟฟ้า
Sect. 01

EN504

Wed
Thu5574302
เมคคาทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Sect. 99

EN504

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-10) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5573204 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 01 EN103
2 Tue (6-11) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5572102 เขียนแบบไฟฟ้า 01 EN504
3 Thu (5-10) 590000003 (-) 5574302 เมคคาทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน 99 EN504