อ.อุบลวรรณ สายทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1541401
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
Sect. 02

A307

Wed1541401
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
Sect. 01

A304

Thu1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 03

ออกฝึก3

Fri1541409
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Sect. 02

1146

1541409
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Sect. 03

1146

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 660310102 (ภาษาไทย) 1541401 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 02 A307
2 Wed (1-3) 660310101 (ภาษาไทย) 1541401 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 01 A304
3 Thu (12-12) 630310103 (ภาษาไทย) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 03 ออกฝึก3
4 Fri (1-3) 650310101 (ภาษาไทย) 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 02 1146
5 Fri (6-8) 650310102 (ภาษาไทย) 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 03 1146