อ.รัตนกุล กาญจนะพรกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1572502
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Sect. 01

IC305

Tue1573106
ไวยากรณ์จีน
Sect. 01

IC305

1571109
ระบบเสียงภาษาจีน
Sect. 01

STA207

Wed1573104
ภาษาจีนระดับกลาง
Sect. 02

A802

Thu1023613
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาจีน
Sect. 01

GE1029

Fri1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 04

ED404

1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 05

ED404

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 01 IC305
2 Tue (1-4) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1573106 ไวยากรณ์จีน 01 IC305
3 Tue (6-9) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1571109 ระบบเสียงภาษาจีน 01 STA207
4 Wed (1-4) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 02 ( TEACHER_2 ) A802
5 Thu (1-4) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1023613 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาจีน 01 GE1029
6 Fri (1-4) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 04 ED404
7 Fri (6-9) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 05 ED404