อ.ดร.รุ่งทิวา ปราบริปู
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023624
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 02

GE10310

1023624
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 01

GE10310

Tue
Wed
Thu1101102
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
Sect. 02

GE1036

1101102
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
Sect. 01

GE1028

Fri1102308
การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 01

GE1038

1102308
การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 02

GE1036

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640312802 (การประถมศึกษา) 1023624 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา 02 GE10310
2 Mon (6-9) 640312801 (การประถมศึกษา) 1023624 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา 01 GE10310
3 Mon (6-9) 640312803 (การประถมศึกษา) 1023624 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา 03 GE1036
4 Thu (1-3) 660312802 (การประถมศึกษา) 1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 02 GE1036
5 Thu (5-7) 660312801 (การประถมศึกษา) 1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 01 GE1028
6 Fri (1-3) 660312801 (การประถมศึกษา) 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา 01 GE1038
7 Fri (5-7) 660312802 (การประถมศึกษา) 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา 02 GE1036