อ.Jonathan Kent Frahm
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1554502
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Sect. 03

FMS308

Tue1551211
การฟัง-การพูด 1
Sect. 01

1141

Wed
Thu1554604
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Sect. 99

714

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 03 FMS308
2 Tue (1-4) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551211 การฟัง-การพูด 1 01 1141
3 Tue (1-4) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1551211 การฟัง-การพูด 1 02 1141
4 Thu (6-9) 590000003 (-) 1554604 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 99 714
5 Thu (6-9) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 01 FMS107