อ.ปาณธีร์ สัตยาภรณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1552634
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
Sect. 01

GE1039

1552103
ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
Sect. 99

713

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

FMS103

Wed1554307
การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน
Sect. 01

GE1031

Thu1551111
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Sect. 01

1142

Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 43

GE10211

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1552634 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 01 GE1039
2 Mon (1-3) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 1552634 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 02 GE1039
3 Mon (5-7) 590000003 (-) 1552103 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน 99 713
4 Tue (6-9) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 01 FMS103
5 Wed (1-3) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1554307 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน 01 GE1031
6 Thu (5-7) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 01 1142
7 Thu (5-7) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1551111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 02 1142
8 Fri (6-9) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 43 GE10211