อ.Ye Mi Heui
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1673404
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูสอนภาษาเกาหลี
Sect. 01

เกาหลี

Wed1673101
ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Sect. 01

เกาหลี

Thu
Fri1671203
การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับต้น
Sect. 01

เกาหลี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1673404 การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูสอนภาษาเกาหลี 01 เกาหลี
2 Wed (1-3) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1673101 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 01 เกาหลี
3 Fri (6-9) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1671203 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับต้น 01 เกาหลี