อ.Xiao Min
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1573303
ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
Sect. 99

ED407

1571109
ระบบเสียงภาษาจีน
Sect. 01

STA207

Wed1573104
ภาษาจีนระดับกลาง
Sect. 02

A802

Thu0001202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Sect. 02

GE10310

0001202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

GE10310

Fri1572401
การเขียนภาษาจีน
Sect. 01

GE1023

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 590000003 (-) 1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน 99 ED407
2 Tue (6-9) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1571109 ระบบเสียงภาษาจีน 01 ( TEACHER_2 ) STA207
3 Wed (1-4) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 02 A802
4 Thu (5-7) 640425301 (ชีววิทยา) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 02 GE10310
5 Thu (5-7) 640429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 03 GE10310
6 Thu (5-7) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 04 GE10310
7 Thu (5-7) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 05 GE10310
8 Thu (8-10) 650449001 (นิติศาสตร์) 0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 01 GE10310
9 Fri (6-9) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1572401 การเขียนภาษาจีน 01 GE1023