อ.ปริญญา บัญญัติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed5003102
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Sect. 01

A208

Thu1023629
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเกษตร
Sect. 01

สวนพฤกษ์

Fri5002101
เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 590000001 (-) 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 01 A208
2 Thu (1-4) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 1023629 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเกษตร 01 สวนพฤกษ์
3 Fri (1-4) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 5002101 เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย 01 เพาะเลี้ยง