อ.ดร.เฉวียง วงค์จินดา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3524404
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Sect. 01

FMS407

Wed
Thu3532204
การภาษีอากร 1
Sect. 02

FMS312

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 630439801 (การบัญชี) 3524404 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 01 FMS407
2 Thu (5-7) 660139802 (การบัญชี) 3532204 การภาษีอากร 1 02 FMS312