อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1653301
หลักการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
Sect. 01

A303

Wed1653405
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Sect. 01

735

Thu1652101
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
Sect. 99

GE10210

Fri1652101
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Sect. 01

GE1023

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1653301 หลักการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 01 A303
2 Wed (1-4) 630441801 (การท่องเที่ยว) 1653405 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 01 735
3 Thu (1-3) 590000003 (-) 1652101 โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว 99 GE10210
4 Fri (1-3) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1652101 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 01 GE1023