อ.ดร.เอมอร วันเอก
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4011110
ฟิสิกส์สำหรับครู 1
Sect. 01

STC402

4091404
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล
Sect. 01

STA207

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 11

ออกฝึก11

Fri4052102
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
Sect. 01

STA206

4002101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Sect. 01

STA204

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-4) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4011110 ฟิสิกส์สำหรับครู 1 01 STC402
2 Thu (5-7) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 4091404 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล 01 STA207
3 Thu (12-12) 630310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 11 ออกฝึก11
4 Fri (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4052102 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 01 ( TEACHER_2 ) STA206
5 Fri (5-7) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4002101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 01 STA204