อ.เอกพงค์ วรรณจักร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2563508
กฎหมายภาษีอากร
Sect. 01

1141

Wed
Thu
Fri
Sat2562412
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Sect. 02

ศ.จำลอง

Sun2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Sect. 02

1146

2562503
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Sect. 01

1144

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 640449001 (นิติศาสตร์) 2563508 กฎหมายภาษีอากร 01 1141
2 Sat (1-3) 651449001 (นิติศาสตร์) 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 02 ศ.จำลอง
3 Sun (5-7) 661446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 02 1146
4 Sun (8-10) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 01 1144