อ.อุสุมา พันไพศาล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001215
การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Sect. 01

A401

5543502
การโฆษณาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
Sect. 01

EN305

Tue5543203
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Sect. 01

EN305

Wed
Thu
Fri5542402
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Sect. 01

EN305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 01 A401
2 Mon (1-3) 650425301 (ชีววิทยา) 0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 02 A401
3 Mon (1-3) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 03 A401
4 Mon (5-8) 630465621 (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 5543502 การโฆษณาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 EN305
5 Tue (6-11) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5543203 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 01 EN305
6 Fri (5-10) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5542402 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 01 EN305