อ.อุษณีย์ เขนยทิพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 17

ออกฝึก17

Tue
Wed
Thu1101101
ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
Sect. 01

GE1028

1101101
ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
Sect. 02

GE1036

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 15

ออกฝึก15

Fri1102309
โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 02

GE1036

1102309
โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา
Sect. 01

GE1038

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 16

ออกฝึก16

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (12-12) 630312803 (การประถมศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 17 ออกฝึก17
2 Thu (1-3) 660312801 (การประถมศึกษา) 1101101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 01 GE1028
3 Thu (5-7) 660312802 (การประถมศึกษา) 1101101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 02 GE1036
4 Thu (13-13) 630312801 (การประถมศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 15 ออกฝึก15
5 Fri (1-3) 660312802 (การประถมศึกษา) 1102309 โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา 02 GE1036
6 Fri (5-7) 660312801 (การประถมศึกษา) 1102309 โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา 01 GE1038
7 Fri (13-13) 630312802 (การประถมศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 16 ออกฝึก16