ผศ.ดร.อุดม คำขาด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 07

A305

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 08

A405

Tue1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 12

A404

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 13

A404

Wed
Thu1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 05

ED406

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310401 (คณิตศาสตร์) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 07 A305
2 Mon (6-9) 650310402 (คณิตศาสตร์) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 08 ( TEACHER_2 ) A405
3 Tue (1-4) 650312801 (การประถมศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 12 A404
4 Tue (6-9) 650312802 (การประถมศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 13 A404
5 Thu (1-4) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 05 ( TEACHER_2 ) ED406
6 Thu (1-4) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 07 ( TEACHER_2 ) ED406