อ.อิสริยพร หลวงหาญ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7043210
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สำหรับโครงการด้านโลจิสติกส์
Sect. 01

EN103

7042201
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Sect. 01

ทอ2101

Tue
Wed7044902
ประเด็นสำคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Sect. 01

EN102

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043210 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สำหรับโครงการด้านโลจิสติกส์ 01 EN103
2 Mon (5-7) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7042201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 01 ทอ2101
3 Wed (1-4) 630467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7044902 ประเด็นสำคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 01 EN102