รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4094404
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Sect. 03

STA204

4093901
โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
Sect. 99

STA106

Tue
Wed4092501
เรขาคณิตเบื้องต้น
Sect. 01

STA205

Thu4091201
หลักการทางคณิตศาสตร์
Sect. 02

STA205

4091201
หลักการทางคณิตศาสตร์
Sect. 03

STA205

Fri4092501
เรขาคณิตเบื้องต้น
Sect. 02

STA205

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640310401 (คณิตศาสตร์) 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 03 STA204
2 Mon (1-3) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 01 STA204
3 Mon (9-11) 590000003 (-) 4093901 โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 99 STA106
4 Wed (1-3) 660310401 (คณิตศาสตร์) 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 01 STA205
5 Thu (1-3) 660310402 (คณิตศาสตร์) 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 02 STA205
6 Thu (1-3) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 4091201 หลักการคณิตศาสตร์ 01 STA205
7 Thu (5-7) 660310401 (คณิตศาสตร์) 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 03 STA205
8 Fri (5-7) 660310402 (คณิตศาสตร์) 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 02 STA205