ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 03

FMS106

0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 14

A204

Tue3562310
การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
Sect. 01

FMS105

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 03 FMS106
2 Mon (5-7) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 04 FMS106
3 Mon (5-7) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 05 FMS106
4 Mon (5-7) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 06 FMS106
5 Mon (5-7) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 39 FMS106
6 Mon (5-7) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 22 FMS106
7 Mon (5-7) 660425301 (ชีววิทยา) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 24 FMS106
8 Mon (5-7) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 25 FMS106
9 Mon (5-7) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 27 FMS106
10 Mon (5-7) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 28 FMS106
11 Mon (5-7) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 36 FMS106
12 Mon (8-10) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 14 A204
13 Mon (8-10) 660139801 (การบัญชี) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 15 A204
14 Mon (8-10) 660139802 (การบัญชี) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 16 A204
15 Mon (8-10) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 18 A204
16 Tue (5-7) 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 01 FMS105
17 Tue (5-7) 650434921 (การตลาดดิจิทัล) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 03 FMS105
18 Tue (5-7) 660134921 (การตลาดดิจิทัล) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 04 FMS105
19 Tue (5-7) 660134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 06 FMS105