อ.ดร.อาริตา สัมมารัตน์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1573704
ภาษาจีนธุรกิจ 1
Sect. 01

IC302

Wed1572502
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Sect. 02

IC302

Thu
Fri1571103
ภาษาจีนเบื้องต้น
Sect. 02

IC301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 640476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1 01 IC302
2 Wed (1-3) 590000001 (-) 1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 02 IC302
3 Fri (1-3) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น 02 IC301