อ.ดร.อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4021501
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Sect. 01

STA205

4021501
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Sect. 02

STA205

Tue1023220
การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
Sect. 01

STA309

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4021501 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 01 STA205
2 Mon (5-7) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4021501 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 02 STA205
3 Tue (1-4) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 1023220 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 01 STA309