ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5541202
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
Sect. 01

EN305 ,EN305

Tue5542201
การยศาสตร์ทางการออกแบบ
Sect. 01

EN305

5504904
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Sect. 02

ทอ2903

Wed5543302
ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ
Sect. 01

EN305 ,EN305

Thu0001212
ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน
Sect. 01

A206

Fri5543302
ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ
Sect. 01

EN305 ,EN305

5541202
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
Sect. 01

EN305 ,EN305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5541202 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 01 ( TEACHER_2 ) EN305,EN305
2 Tue (1-3) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5542201 การยศาสตร์ทางการออกแบบ 01 EN305
3 Tue (6-10) 630465621 (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2 02 ทอ2903
4 Wed (1-3) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5543302 ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ 01 EN305,EN305
5 Thu (5-7) 650429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 01 A206
6 Thu (5-7) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 02 A206
7 Thu (5-7) 660449001 (นิติศาสตร์) 0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 03 A206
8 Thu (5-7) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 04 A206
9 Fri (1-3) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5543302 ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ 01 EN305,EN305
10 Fri (10-11) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5541202 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 01 ( TEACHER_2 ) EN305,EN305