อ.อลิศรา แก้วชะเนตร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed1541213
การพูดเพื่อสังคม
Sect. 01

1146

Thu1544910
สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Sect. 01

GE1029

Fri1544909
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Sect. 01

1142

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1541213 การพูดเพื่อสังคม 01 1146
2 Thu (6-8) 630440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1544910 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 01 GE1029
3 Fri (6-9) 630440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1544909 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 01 1142