ผศ.อรุณเดช บุญสูง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7052103
การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
Sect. 01

Lab2ก่อสร้าง

Tue
Wed
Thu7053201
วิศวกรรมฐานราก
Sect. 01

EN101

5562401
ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Sect. 01

Lab1ก่อสร้าง

Fri7053405
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
Sect. 01

ทอ2903

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7052103 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง 01 Lab2ก่อสร้าง
2 Thu (1-3) 640162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7053201 วิศวกรรมฐานราก 01 EN101
3 Thu (1-3) 640462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7053201 วิศวกรรมฐานราก 02 EN101
4 Thu (6-11) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5562401 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 01 Lab1ก่อสร้าง
5 Fri (1-3) 640162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7053405 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 01 ทอ2903