อ.อรัญวดี แสงทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023632
หลักการสอนและกลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

Tue2071101
ประวัติ ปรัชญา ดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
Sect. 01

จักรวาล

Wed
Thu
Fri2082201
ทักษะเครื่องดีดไทย 3
Sect. 01

ดนตรี2

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023632 หลักการสอนและกลวิธีการสอนดนตรีศึกษา 01 เยี่ยมวิมาน
2 Tue (5-7) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2071101 ประวัติ ปรัชญา ดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย 01 จักรวาล
3 Fri (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2082201 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 01 ดนตรี2