ผศ.ดร.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7013314
อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
Sect. 01

EN503

Tue7011301
การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Sect. 01

EN303

Wed
Thu7013902
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Sect. 02

EN304

Fri7013505
การประมวลผลภาพ
Sect. 01

EN301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013314 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 01 EN503
2 Tue (6-9) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7011301 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 EN303
3 Tue (6-9) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7011301 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 02 EN303
4 Thu (6-7) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013902 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 02 EN304
5 Thu (6-7) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013902 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 EN304
6 Fri (1-4) 630466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013505 การประมวลผลภาพ 01 EN301